+420 222 360 112   info@enes.cz

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Beru na vědomí a souhlasím, že v rámci zprostředkování zaměstnání může společnost Enigma business s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, IČ: 047 96 144 (dále též „zprostředkovatel“) jako správce osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně osobních údajů“), resp. obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) zpracovávat mé osobní údaje, které jim dobrovolně poskytnu za účelem zprostředkování zaměstnání, včetně prezentace údajů potenciálním zaměstnavatelům a využíváním mého elektronického kontaktu (tj. především mé e-mailové adresy) za účelem poskytnutí pracovních nabídek mé osobě.
 2. Zprostředkovatelé zpracovávají údaje, které jim poskytnu, taktéž v rámci plnění svých zákonných povinností, zejména zákona č. 435/2004 , o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Osobní údaje zpracovávané dle předchozího odstavce zahrnují údaje, které poskytnu prostřednictvím formulářů, dotazníků, životopisu či v rámci vzájemné komunikace mezi mnou a zprostředkovatelem, případně další údaje, které vzniknou z jeho vlastní činnosti na základě mého jednání.
  Osobními údaji ve výše uvedeném smyslu se rozumí dále zejména osobní údaje(včetně fotografie vložené v životopise) a informace týkající se mé osoby (v rozsahu jméno, příjmení, datum a místo narození, občanství, kontaktní údaje (telefon, e-mail, bydliště), údaje o získaném vzdělání a praxi, údaje o ostatních znalostech a dovednostech a jiné údaje, které jsem poskytl/a formou životopisu včetně jeho elektronické podoby nebo při osobním či telefonickém pohovoru o mé osobě). Potvrzuji pravdivost všech údajů, které jsem sdělil(a) nebo jinak poskytl(a).
 4. Poskytnutí veškerých údajů je zcela dobrovolné, avšak odmítnutí poskytnutí údajů souvisejících se zprostředkováním zaměstnání může mít za následek omezení nebo vyloučení možnosti zajistit zprostředkování zaměstnání zprostředkovateli.
 5. Beru rovněž na vědomí, že mé osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně, a to jak vlastními silami, tak prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam mi bude poskytnut na vyžádání zprostředkovatele.
 6. Dále beru na vědomí, že mé osobní údaje budou předány třetím osobám – potenciálním zaměstnavatelům, kteří mé osobní údaje mohou dále zpracovávat, jakožto další správci, za účelem možnosti učinění nabídky k uzavření pracovního poměru.
 7. Beru na vědomí i skutečnost, že v případě, že dojde ke zprostředkování zaměstnání a uzavření pracovní či obdobné smlouvy s třetí osobou na základě činnosti zprostředkovatele, dojde k předání mých osobních údajů (v rozsahu potřebném k určení výše mé mzdy, tj. údajů výplatní pásky, mzdového výměru apod.) zprostředkovateli třetí osobou – mým zaměstnavatelem, a to za účelem plnění vzájemných smluvních závazků mezi těmito subjekty.
 8. Osobní údaje, které poskytnu, budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování těchto osobních údajů (tj. po dobu tří (3) let) či do písemného odvolání tohoto souhlasu u jednoho ze zprostředkovatelů mou osobou (zaslaným na adresu zprostředkovatele: zrusit@enes.cz ), u zprostředkovatele se považuje za odvolání souhlasu, a dále po dobu deseti (10) let po ukončení smluvního vztahu se zprostředkovatelem, avšak výhradně za účelem ochrany oprávněného zájmu zprostředkovatele, kterým je obrana v případě potenciálního sporu.
 9. Byl(a) jsem poučen(a) o mém právu na přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování, právu vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů, jakož i právu na přenositelnost mých osobních údajů, jež mohu uplatnit u zprostředkovatele či u jednotlivých subjektů, kterým byly předány mé osobní údaje jako dalším správcům. Také jsem byl(a) poučen(a) o mém právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kalendář

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Adresa

Jaurisova 515/4, 140 00 Praha
Phone: +420 608 536 514
Kancelář Brno:
Křídlovická 68, 603 00 Brno
Phone: +420 608 196 100
Website: www.enes.cz
Email: info@enes.cz